Корпоративен дизайн


Разработка на концепция за фирмена идентичност: дизайн на лого, разработка на фирмена акцеденция /визитки, бланки, папки, пликове, формуляри, картички, покани, кубчета/.

В непосредствена връзка с дизайна и разработката на фирмени знаци, търговски марки и промишлен дизайн предлагаме и услугите проучване, регистрация и защита на търговски марки, индустриален дизайн, интелектуална собственост.

Дизайн на лого